در باره ما

سایت من کار جمعی از دانش آموخته گان کارآفرینی وکارآفرینان هستند که می خواهند مفاهیم کارآفرینی را به زبان ساده وتصویری به شما ارائه نمایند تا بتوانید با بکارگیری آنها به کسب وکار خود رونق دهید. یا هم زمان با کار فعلی خود ،کسب وکاری را به عنوان کار دوم راه اندازی کنید ودانش خودرا در زمینه کارآفرینی ارتقا دهید.