بایگانی نویسنده: امین

مهارت هایی که قبل از راه اندازی کسب وکار بهتر است بلد باشید

برای راه اندازی کسب وکار وکارآفرینی از چند طریق می توان اقدام کرد .مسیری  که افرادی که سرمایه دارند برای راه اندازی کسب وکار وکارآفرینی طی می کنند ،راهی که افراد متخصص بر می گزینند واز آن برای کارآفرینی وراه اندازی کسب وکار استفاده می کنند  وراهی که افراد بدون سرمایه وتخصص برای راه اندازی کسب وکار طی می کنند. ... ادامه مطلب »

مطالعات هافستد قابل استفاده درکارآفرینی

مطالعات هافستد چه مطالعات قدیم وچه مطالعات جدید او در مورد ابعاد ارزش های فرهنگی واجتماعی ،از مطالعاتی است که در بسیاری از حوزه ها مورد توجه واستفاده قرار گرفته ومی گیرد. بنابر این به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم وامید است که برای دوستان عزیزی که مطالب را پی می گیرند مفید باشد ادامه مطلب »

کارآفرین ها چگونه خستگی را از تن به در می کنند؟

کارآفرین ها چگونه خستگی را از تن به در می کنند؟ فعالیت در حوزه کارآفرینی ،از وقت گیرترین وخسته کننده ترین کارها می باشد .شما زمان زیادی برای استراحت ندارید در عین حالی که مجبور به کار بیشتر از شانزده ساعت در روز هستید .سوال، کارآفرینان موفق چگونه انرژی فعالیت خودرا بازیابی می کنند ومی توانند تا این حد کارکنند؟ ... ادامه مطلب »

آیا همه می توانند کارآفرین باشند؟

آیا همه می توانند کارآفرین باشند؟ چه کسانی می توانند کارآفرینی بکنند؟ وچه کسانی نمی توانند کارآفرین باشند؟ با توجه به مطالعاتی که در حوزه کارآفرینی از نگاه علوم مختلف ازجمله اقتصاد،مدیریت،جامعه شناسی وروان شناسی شده است پاسخ های متفاوتی به این سوال داده می شود. سیر تاریخی نظریه ها، افت وخیز های زیادی داشته است .عده ای بر این ... ادامه مطلب »