آفرین بر شما ، حالا وقت انتخاب رئیس جمهور وجود خودتان است

تبریک بر ملت ایران بخاطر این که با قبول مسئولیت اجتماعی در انتخابات شرکت کردند ورئیس جمهور خود را انتخاب کردند.
کاملا حق با شماست این شما هستید که انتخاب می کنید ،حتی اگر رای ندهید باز شما یک انتخاب انجام داده اید.
اثر رئیس جمهور کشور در ایجاد زیر ساخت های کلان کشوری بسیار مهم است .تجربه عمومی در کشور وشاید در بسیاری از کشورها نشان می دهد که اثر سیاست های کلان کشوری در میان مدت تا ۲۰ در صد در زندگی فردی ما نمود پیدا می کند ولی ۸۰ در صد اصلی تحول در زندگی ما توسط چه کسی انجام می شود .
پاسخ این سوال این است که تحول ۸۰ در صدی توسط خود ما انجام می شود .پس آیا لازم نیست که برای خود نیز یک رئیس جمهور ی انتخاب کنیم که مسئولیت کار را پذیرفته واین تحول را در زندگی ما جاری کند.
قطعا این تحول توسط خود ما انجام می شود برای این کار باید خود مان مسئولیت ریاست جمهوری خود را پذیرفته وبه خود تعهد بدهیم که این تحول را اجرایی کنیم .با استفاده از اصول وتکنیک های موفقیت با خود قراردادی تنظیم وآن ها را اجرایی کنید .

شما الان رئیس جمهور تغییر در خود هستید این مسئولیت را بپذیرید ،قسم بخورید که وفادار خواهید بود ودر یک سال آینده تغییر ۸۰ در صدی در زندگی تان ایجاد خواهید کرد. مسلما” تغییر را ایجاد خواهید کرد.

ثروت شما چقدر است

برای همه ما واژه ثروت جذابیت دارد .دلیل این جذابیت این است که ذهن ما پذیرفته است که خیلی از کارها توسط ثروت انجام می شود. ثروت موجب می شود ما بتوانیم کارهایی را انجام دهیم که بدون داشتن آن انجام دادن این کارها بسیار سخت وحتی گاهی غیر ممکن به نظر می رسد.

براستی اگر این نکته را بپذیریم که لذت ثروت به این است که با آن می توانیم کارهایی را انجام دهیم که تا اندازه ای درست نیز به نظر می رسد می توانیم بگوییم هر دارایی که به ما در انجام کاری کمک می کند می تواند ثروت باشد. دوست من نگاهی به دور وبر خود بیانداز وببین چه ثروت هایی داری می توانی از آنها لیست مکتوبی تهیه کنی! قطعا این لیست به تو کمک می کند تا بسیاری از مسائل زندگی خود را حل کنی .
من مطمئنم شما به اندازه کافی ثروت داری که بتوانی با استفاده از انها زندگی خود را بهبود ببخشی.

ادامه دارد …
من کار